Juridiska rekommendationer

 1. Fastighetsmäklare

  Välj en mäklare som hjälper dig att hitta din önskade fastighet och ger dig råd inför att juridiska steg.

 2. IBI (Spansk fastighetsskatt)

  När du väl har hittat din fastighet bör du kontrollera följande:

  - Om IBI (årlig skatt) är betald. Detta kan göras hos kommunen.

  - Om fastigheten är nybyggd eller om du vet att man har utfört större ombyggnationer, bör du be säljaren om en kopia på nybyggnations- eller ombyggnationsdeklarationen. Detta räcker som intyg för att konstatera om fastigheten är registrerad för eventuell betalning av fastighetsskatt.

   

 3. Kontrollera lagfarten

  På kontoret för fastighetsregistrering, som är en offentlig myndighet, kan du kontrollera om det förekommer några inteckningar eller belastningar (t.ex. bolån) på lagfarten. Köp inte en fastighet innan du har fått en uppdaterad "nota simple" (utdrag) från fastighetsregistreringen.

 4. Advokat

  Beroende på vilken typ av kontrakt som ska skrivas, kan det vara lämpligt att anlita en lokal advokat på Mallorca. Engel & Völkers kan rekommendara dig erfarna advokater.

 5. Köpeavtal

  Efter att ha bekräftat att du vill köpa en fastighet genom att skriva under ett privat köpeavtal, och efter att ha lämnat en deposition som vanligtvis är på 10% av köpeskillingen, kan du, hos en notarie, skriva under det offentliga köpeavtalet, som bekräftar dig som ny ägare av fastigheten och därefter betala den resterande summan. Man kan även skriva under det offentliga köpeavtalet genom att gå direkt till notarien utan att först ha skrivit ett privat avtal.

  Försäkra dig om att säljaren bekräftar att fastigheten säljs helt fri från inteckningar, belastningar och hyresgäster om så är fallet. Båda parterna, eller deras respektive representanter, bör skriva under avtalet inför en spansk notarie. Därefter kan uppgifterna uppdateras i registret.

 6. Ägarförening

  Be säljaren visa det senaste kvittot på att han/hon har betalat alla underhållsavgifter till ägarföreningen (månads-, kvartals-, årsvis) och be ordföranden eller administratören om en kopia på protokollen från de senaste ägarmötena samt föreningens regler och ett intyg som bekräftar att säljaren faktiskt har betalat alla kostnader.

 7. Kostnader och skatter

  Enligt spansk lag och det som avtalats ska köparen ansvara för betalning av följande:

  - Moms om säljaren är promotor eller företagare och det är den första överlåtelsen (7% om det handlar om en bostad och 16% om det handlar om en affärslokal eller tomt) och om det är på Balearerna , 1% av priset i överlåtelseskatt, och om säljaren inte är företagare eller om det inte är en första överlåtelse, överlåtelseskatt (7% av köpeskillingen).

  - Kostnader för fastighetsregistrering och Notarius Publicus och eventuella advokatkostnader.

  Säljaren  ska ansvara för betalning av:

  - Realisationsvinst eftersom säljaren gynnas av ökningen av taxeringsvärdet.

  - Mäklarfirmans arvode (räknas bort från priset) samt eventuella advokatkostnader.